уторак, 22. септембар 2009.

Povucite plan iz procedure

Na osnovu primedbi građana, koje su dostavljene Komisiji za planove grada Beograda, i sakupljenih par hiljada potpisa na peticiju za zaštitu Zvezdarske šume, tražimo da se povuče iz procedure nacrt Plana detaljne regulacije područja gradske park-šume Zvezdara.
Zahtevamo da se organizuje niz tribina na kojima bi učestvovali stručnjaci iz relevantnih oblasti, kao i građani.
Zahtevamo da skupština GO Zvezdara zatraži od Zavoda za zaštitu prirode naučno snimanje celokupnog detaljnog stanja Zvezdarske šume, u skladu sa Zahtevom, dostavljenim u prilogu. Takav snimak još uvek nemamo. Imamo samo paušalno data često kontradiktorna mišljenja relevantnih institucija. Naš Preliminarni izveštaj o kvalitetu dela Zvezdarske šume dovodi u ozbiljnu sumnju mišljenje pojedinih institucija da je deo šume degradiran.
Zahtevamo da se do završetka tog popisa zaustave sve intervencije u Zvezdarskoj šumi, a da se detaljni regulacioni plan uskladi sa rezultatima tog popisa. Šumi trebaju desetine godina da izraste, a može se poseći preko noći. Neka testere i bageri malo sačekaju.
Zahtevamo da se utvrdi sadašnji svojinski status svih delova Zvezdarske šume, a posebno kompleksa posebne namene (prostor bivše vojne kasarne RV i PVO) i da, ukoliko pripada Vojsci Srbije, skupština Zvezdare zatraži od vojnih organa da se izjasne o nameni tog kompleksa – hoće li na njemu biti vojni ili stambeni objekti, hoće li kompleks biti prodat ili će ostati vojna imovina. Ukoliko je vlasnik neko drugi, tražiti izjašnjavanje od vlasnika šta namerava sa prostorom od čitavih 14,3 ha. S obzirom na veličinu kompleksa i osetljivost moguće namene celog tog kompleksa potrebno je da se jasno definiše njegov uticaj na životnu sredinu i bezbednost građana.
Zahtevamo da se maksimalno iskoriste već postojeći kapaciteti, kako u sklopu same KBC Zvezdara, tako i njenoj neposrednoj okolini, umesto izgradnje novih. Tu je, recimo, započeto, a nikada dovršeno zdanje „Silikonskog doline“. Takvo postupanje bi bilo u skladu sa neophodnošću štednje u javnim finansijama.
Zbog toga, potrebno je vrlo precizno definisati status Zvezdarske šume prema postojećoj zakonskoj regulativi, i proglasiti je za zaštićeno prirodno dobro.

Nacrt plana detaljne regulacije park šume Zvezdara
Informacija, primedbe i predlozi


Građani su sa nestrpljenjem dugi niz godina čekali Regulacioni plan za Zvezdarsku šumu. Najzainteresovaniji za njen život su stanovnici Zvezdare koji žive u okolini šume i u samoj šumi, kao i njeni posetioci. Nijednog trenutka nismo sumnjali da će obrađivači ovog plana, uz najbolje namere i kvalifikovanost, unaprediti kvalitet životne sredine, kako šume, tako i njenih stanovnika i korisnika.
Nacrt plana koji nam je prezentovan nije u skladu sa realnošću, javnim interesima građana, za koje se deklarativno zalaže, a po našim saznanjima i utisku, postoje neki drugi interesi.
Nacrt plana kojim se predviđa smanjivanje šumskog fonda je u direktnoj suprotnosti sa mišljenjem gradske institucije zadužene za životnu sredinu (JKP Zelenilo Beograd) od 26.12.2008. godine. U njemu se izričito navodi: “Zvezdarska šuma pripada tipu gradske šume koji predstavlja prostorni segment grada. Pored rekreativnih funkcija značajan je i njen pozitivan uticaj na poboljšanje gradske životne sredine. Pošto se radi o park-šumi, a ne o čisto parkovskim površinama, gazdovanje i održavanje park-šume je u velikoj meri prepušteno prirodnim zakonima. Upravo je takvih površina u Beogradu sve manje, a upravo se zalažemo za njeno očuvanje i obnovu. Smatramo da je pravo na život u zdravoj prirodnoj sredini podjednako važno kao i briga za duhovno stanje naroda. Nekontrolisanim i neplanskim zauzimanjem šumskih površina za izgradnju, park-šuma Zvezdara je ugrožena sa svih strana.”
Zbog toga, potrebno je vrlo precizno definisati status Zvezdarske šume prema postojećoj zakonskoj regulativi.
Građani su posebno revoltirani sledećim elementima Regulacionog plana:
1. Dodelom Institutu Mihajlo Pupin novih 1 hektara šume za proširenje, a u pismu o namerama od strane ovog instituta jasno stoji da iza tehnološkog parka stoji 5 privatnih firmi;
2. Izgradnjom tornja/vidikovca, visine 35 m, u neposrednoj blizini glavne kule Opservatorije, što “devastira” postojeći, prepoznatljiv lik vrha Zvezdare i ometa rad Opservatorije;
3. Proširenjem bolničkog kompleksa za 1,8 ha na uštrb izuzetno kvalitetnog dela Zvezdarske šume, za šta po našim analizama nema potrebe, jer u okviru sadašnjih granica bolničkog kompleksa postoji mogućnost izgradnje potrebnih kapaciteta. Na primer, barake u okviru KBC bi ionako morale da se ruše jer su izrađene od azbesta;
4. Planom za postavljanje komercijalnog gerijatrijskog centra na 0,65 ha. Gerijatrijski centar je potreban stanovnicima Zvezdare i šire, ali ne na ovoj lokaciji, i mora biti planiran kao ustanova socijalnog karaktera, a ne kao komercijalna delatnost;
5. Neusklađenođšu navedenih podataka sa faktičkim stanjem na terenu (nezavisni stručljaljci procenjuju površinu za proširenje bolnice i izgradnje gerijatrijskog centra na 5,37 ha)
6. Izgradnjom crkve u samoj šumi na 0,4 ha. Nije sporna potreba Pravoslavne crkve i vernika za verskim objektima, ali se prostor za novu crkvu može naći van šume i na mnogo boljoj lokaciji.
7. Nedostatkom informacija kako će biti iskorišćen kompleks posebne namene (prostor bivše vojne kasarne RV i PVO) i kakav će biti njen uticaj na okolinu, kao i potencijalne opasnosti za Zvezdarsku šumu i stanovništvo. Reč je o čitavih 14,3 ha koji su prvobitnom verzijom plana predviđen za stambenu izgradnju. Da li se od stambene izgradnje odustalo, ili je u pitanju samo manevar za zavaravanje javnosti;
8. Ograđivanjem Zvezdarske šume i postavljanjem ulaznih kapija, ograničavanjem kretanja građana, kao i uspostavljanjem “radnog vremena” Zvezdarske šume;
9. Problemom infrastrukture na padini prema Karaburmi (Ćalije) i Mirijevu (nedostatak kanalizacije), koja nije adekvatno obrađena, dok se sa druge strane planira uvođenje novih infrastrukturnih sadržaja na delu kod Volgine ulice za koji još ne postoji planska regulacija, čime se prejudicira namena tog prostora;
10. Deo Zvezdarske šume na padinama prema Karaburmi i Mirijevu nije realno uklopljen prema nacrtu Regulacionog plana u postojeće stanje na terenu;
11. Starosedeocima Zvezdarske šume se s jedne strane oduzima da bi se drugima dalo.
Suštinski, nacrt Regulacionog plana nije uvažio interese, prava i potrebe stanovnika Zvezdarske šume, kao ni njenih korisnika, a šire gledano ugrozio je, pored građanskih i ljudskih prava, i normalan život i funkcionisanje stanovnika Zvezdare i samog gradskog područja. Zvezdarska šuma je prostor od posebnog značaja, ne samo za područje opštine Zvezdara, već i grada Beograda, zbog čega se vrlo pažljivo moraju planirati sve aktivnosti koje mogu da ugroze ovaj prirodni resurs.
Zbog toga se Grupa građana Zaštitimo Zvezdarsku šumu zalaže da se Zvezdarska šuma proglasi za zaštićeno prirodno dobro, a nacrt Plana detaljne regulacije područja gradske park-šume Zvezdara povuče iz procedure i vrati na suštinsku doradu.

Нема коментара:

Постави коментар

Šumske fotke

Srpsko - tranzicijski rečnik

Srpske televizije Tajni servis tajkunske Srbije. Jedinstveni slogan: Vaše pravo da ne znate ništa.
Još...

Elementarna logika

a. Zvezdarska šuma je zdrava, kvalitetna šuma (Posebna osnova gazdovanja šumama za gazdinsku jedinicu Zvezdara iz 2008. godine)
b. Šumovitost Beograda i Srbije je daleko ispod evropskih standarda (Šumske zajednice obuhvataju svega 11,3% teritorije Beograda, a orjentaciona je procena da bi trebalo da iznosi 27,3% površine našeg grada.)
c. Zemljište, regulacionim planom predviđeno za izgradnju i dogradnju objekata, je šumsko, ne građevinsko zemljište.
Zaključak: Seča ma kog dela Zvezdarske šume (i ne samo Zvezdarske šume) je nedopustiva.
Zašto je nekima toliko teško da razumeju elementarnu logiku?

Zvezdarska šuma video zapis