среда, 18. новембар 2009.

Arhuska konvencija

Arhuska konvencija o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine je kod nas na snazi od 25 maja 2009
Konvencija podrazumeva
1. Pravo građana na informisanost:
Građani imaju pravo na tačne informacije o pojavama i aktivnostima koje mogu imati uticaj na kvalitet životne sredine i
zdravlje ljudi;
2. Pravo građana da učestvuju u donošenju odluka o životnoj sredini:
Pravo po kome građani mogu uzeti učešće u izradi planova i programa koje se tiču životne sredine kao što su generalni urbanistički, prostorni, regulacioni, lokalni ekološki planovi, odnosno učešće u pripremi propisa, u procedurama izrade analize
uticaja na životnu sredinu i sl.
3. Pristup pravosuđu u slučaju kada su prethodna dva prava povređena: Svi građani čiji su interesi ili prava povređena u vezi sa pitanjima koja se tiču životne sredine imaju prava na sudsku zaštitu.
Tekst Arhuske konvencije
Preuzmite Zakon o potvrđivanju Arhuske konvencije, objavljen u Službenom glasniku broj 38, Međunarodni ugovori, 25. maj 2009. godine, pod nazivom Z A K O N O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O DOSTUPNOSTI INFORMACIJA, UČEŠĆU JAVNOSTI U DONOŠENJU ODLUKA I PRAVU NA PRAVNU ZAŠTITU U PITANJIMA ŽIVOTNE SREDINE

Нема коментара:

Постави коментар

Šumske fotke

Srpsko - tranzicijski rečnik

Srpske televizije Tajni servis tajkunske Srbije. Jedinstveni slogan: Vaše pravo da ne znate ništa.
Još...

Elementarna logika

a. Zvezdarska šuma je zdrava, kvalitetna šuma (Posebna osnova gazdovanja šumama za gazdinsku jedinicu Zvezdara iz 2008. godine)
b. Šumovitost Beograda i Srbije je daleko ispod evropskih standarda (Šumske zajednice obuhvataju svega 11,3% teritorije Beograda, a orjentaciona je procena da bi trebalo da iznosi 27,3% površine našeg grada.)
c. Zemljište, regulacionim planom predviđeno za izgradnju i dogradnju objekata, je šumsko, ne građevinsko zemljište.
Zaključak: Seča ma kog dela Zvezdarske šume (i ne samo Zvezdarske šume) je nedopustiva.
Zašto je nekima toliko teško da razumeju elementarnu logiku?

Zvezdarska šuma video zapis