понедељак, 02. август 2010.

Od Zvezdarske šume do Temske

Od Zvezdarske šume do Temske 
stazama korupcije i neodgovornosti


Autor: dr Miroslav Demajo


I ove godine, po treći put je organizovan od 1.-20. jula 2010. ekološko- edukativni kamp u selu Temska podno Stare planine. Organizatori kampa su bili Prirodnjačko društvo „dr.Sava Petrović“ iz Niša, Naučno istraživačko društvo studenata biologije „Josif Pančić“ iz Novog Sada, Društvo studenata geografije iz Novog Sada „Branislav Bukurov“, Ekološko-istraživačko društvo „Mladen Karaman“ iz Kragujevca, Volonterski centar Vojvodine, Društvo biologa „Sergej Matvejev“ i društvo studenata biologije „Josif Pančić“ iz Beograda. Naravno, glavni i uvek izvanredni domaćini su bili „Udruženje Temska“ i Mesna zajednica „Temska“ i naravno, nama već dobro poznate meštanke i meštani svima nama drage Temske. Potpisnik ovog teksta je imao čast i zadovoljstvo da prisustvuje i uzme aktivno učešće na kampu od 6.-20. jula. Smeštaje je kao i do sada bio u starom delu škole kao i u šatorima. U grupama se odlazilo i na udaljene terene na po nekoliko dana. Ove godine je bilo rekordnih 200 učesnika kampa kao i gosti iz više stranih zemalja. Volonteri su i ove godine sekli invazivno kiselo drvo. U okviru kampa je prvi put, 17. jula održan narodni festival uz veliko angažovanje domaćica koje su spremile lokalne specijalitete na kojima im može zavideti i svaki hotel vrhunske kategorije. Deca su izvela lepe folklorne plesove. Ovo je barem malo unelo svetlosti i veselja u inače mračne perspektive ovog regiona.

Temska je i dalje suočena sa pretnjom da joj se oduzme reka i još gore, kaptiraju izvori na Staroj planini. Tokom trajanja kampa, sastavljena je peticija koju su potpisivali građani Temske kao i učesnici kampa. Destrukcija Srbije koja se sprovodi po regionima nije problem uže zajednice već celokupnog stanovništva ove ekonomski-ekološki napaćene i devastirane zemlje. Potpisnik ovog teksta je održao predavanje o problemima Zvezdarske šume i ukazao na primere korupcije i drugih faktora koji ugrožavaju ovu zelenu oazu. Prijatno je svakom predavaču kada mu se zahvali lepim aplauzom i nakon toga sledi diskusija. Treba istaći da je bilo izuzetnih predavanja mladih vrednih ljudi koji ukazuju na prirodne retkosti kao i održivi seoski turizam. Oni ekološki nepismeni na vlasti bi mogli od ovih mladih ljudi mnogo da nauće a još bolje da što pre odu na istorijski otpad ove zemlje i spasu mladu generaciju koja treba još decenijama da živi na ovim prostorima. Problemi Temske i Zvezdarske šume su slični i imaju zajedničke imenitelje. Upravo je 31. jula izašao članak o stranim investicijama i gradnji hotela na Jabučkom ravništu (Blic,31.07.2010, strana 9), poslednjem većem planinskom tresetištu u Srbiji. Koje su to firme, ko zna i “hvala“im na daljem uništenju Srbije. Da li su to stvarno strane firme, i to je pitanje kada se zna kako ovde sumnjiv kapital kruži  kroz kojekakve fantomske firme. Ako su zaista strane firme, preporučio bih im neka unište prvo svoju zemlju. Naravno, sve je ovo shvatljivo kada čak Agencija za borbu protiv korupcije Srbije najavljuje da će obavestiti GRECO, OEBS, Odeljenje UN za borbu protiv korupcije i kriminala  i tražiće da ovi pokušaju da urazume koaliciju na vlasti da povuku novi zakon o duplim funkcijama (Blic, 31.07.2010, strana 3). Ovo je samo primer kako sve funkcioniše, uključujući i brigu o životnoj sredini, rasprodaji svih resursa itd.
Moderne države su ustrojene po sistemu hijerarhije vlasti: zakonodavna, sudska, izvršna. I u biologiji postoji sličan sistem regulacije homeostazisa živog bića. Postoji i povratna sprega, viši mehanizam reguliše niži. Ako viši mehanizam otkaže, putem nižeg mehanizma može npr. uz lekove da se aktivira pravilno funkcionisanje mehanizma na višem nivou. Lek za ovo je mobilizacija svih građana oslobođenih ličnih partikularnih interesa. Dokle će građani/građanke da ćute i trpe, da li iz straha ili nezaineresovanosti i čekati da budu dovedeni na ivicu biološke egzistencije, umesto da na vreme urazume i/ili zamene one gore.
Uzgred, kada se autor ovog teksta vratio iz Temske, prošao je kroz Bulevar Kralja Aleksandra. Obećano je 400 novih stabala platana a autor je video svega petnaestak rupa namenjenih sa sadnju novog drveća ( malo je verovatno da će naknadno bušiti skupe trotoare da bi sadili drveće). Videćemo da li misle da su građani stupidni i zaboravili njihovo obećanje.

dr Miroslav Demajo
učesnik kampa

01.08.2010

Prilozi:
-Zahtev
-Peticija

Zahtev

Zahtevamo

Zaustavljanja projekta prevođenja Toplodolske reke u Zavojsko jezero i stavljanje konačne tačke na ovaj problem.
Zaustavljuanje projetnih aktivnmosti i planova za kaptiranje izvorišta Tri Kladenca.
Potpuni uvid u ove planove koji su donešeni mimo znanja i volje građana, a na osnovu Arhuske Konvencije.
Rešavanje problema otpada na ovom području uz maksimalnu primenu reciklaže i razvoj bioenergije.
Očuvanje Parka prirode „Stara Planina“ i planove koji će omogućiti razvoj ovog područja u skladu sa održivim resursima.
Detaljan uvid u sve naredne planove koje lokalna samouprava ili Vlada Srbije priprema za ovo područje, a koji ni u početnoj fazi nemogu da budu u suprotnosti sa članom ustava Srbije koji garantuje zdravu životnu sredinu svim građanima Republike Srbije.

Peticija

Peticija
protiv usmerenja Toplodolske reke i kaptiranja Tri Kladenca

Mi dole potpisani građani Temske i građani iz drugih oblasti iz
Srbije, protestujemo protiv usmerenja Toplodolske reke i kaptiranja Tri Kladenca. Ove aktivnosti direktno ugrožavaju građane ne samo Temske i drugih sela duž Toplodolske reke, odnosno Temšćice, već je i veliki doprinos ekološkoj degradaciji Republike Srbije u celini. Građani Srbije prema Ustavu ove zemlje imaju pravo na zdravu životnu sredinu i blagovremeno informisanje o svim planovima koje namerava da sprovodi Vlada, a na osnovu Arhuske Konvencije koju je potpisala i ratifikovala Republika Srbija.
Sve ove navedene pretnje u regionu Stare planine koje gravitiraju  ovoj oblasti samo će doprineti daljem iseljavanju stanovništva sa ovih prostora, umesto da se ozbiljno i sistematski vodi ekonomska politika na osnovu održivog razvoja koja bi unapredila kvalitet života stanovništva na ovom području. Sve sprovedene mere do sada su samo doprinele ekološkoj zakonodavnoj degradaciji ovog područja. Prevodenje Toplodolske reke u Zavojsko jezero i ukupan poremećaj hidrosistema u ovoj oblasti je potpuno nerazumna mera koja će samo uvećati probleme opstanka stanovništva na ovom području. Neverovatno nepromišljen i destruktivan plan kaptiranja Tri Kladenca, odonoso većeg dela izvorišta Rakitske reke je kulminacija promene celokupnog hidro sistema sliva Toplodolske reke. Dosadašnje manipulacije ovim slivom već su dovele do nepovratnih štetnih promena u sveukupnom eko-sistemu, a posebno u hidrobiološkom kvalitetu ovih vodotokova. Veliki deo ovih manipulacija ukazuje da su namenjeni skijaškom centru na Babinom zubu koji se po međunarodnim kriterijumima može već sada okarakterisati kao propala investicija, a na osnovu pisanja određenih medija, postoji indikacija da iza svega leže vrlo nejasni ekonomski potezi.
Nesumnjivo je da Toplodolska reka zajedno sa Visoćicom ima svoj veliki značaj kao faktor istorijskog razvoja ovog područja sa svojim jedinstvenim etnološkim i privrednim karakteristikama. Uništenje ovog hidrosistema, dovešće do potpunog razdora sa prošlošću i suživota stanovništva sa prirodom koji je trajao od pre rimskog doba. Nestanak Toplodolske reke u značajnoj meri bi umanjio kapacitete za razvoj eko i etno-turizma, koji je jedini održivi vid turizma na ovom prostoru.
U današnje vreme se zna da će buduća strateška sirovina na planeti Zemlji biti voda, a ne nafta ili neki drugi derivat. Poigravanje sa vodotocima, a posebno izvorištima u ovom predelu Srbije u potpunoj je kontradikciji sa predviđanjima meteorologa koji ukazuju da na ovom području preti klasična mediteranska klima. Svaki izvor je neizbežan resurs neprocenjive vrednosti.
Neshvatljivo je da Vlast nema nimalo osećaja za istinske potrebe ovog područja i oglušuje se o poruke velikih korifeja srpske nauke kao što su Prof.dr. Josif Pančić i Prof.dr. Siniša Stanković koji su upozoravali na važnost ekologije kao neminovni faktor koji mora da se poštuje da bi Srbija bila pogodno područje za normalan život građana.
SAČUVAJMO TRI KLADENCA I TOPLODOLSKU REKU!!!


Mesna Zajednica „Temska“


Sačuvajmo Staru planinuНема коментара:

Постави коментар

Šumske fotke

Srpsko - tranzicijski rečnik

Srpske televizije Tajni servis tajkunske Srbije. Jedinstveni slogan: Vaše pravo da ne znate ništa.
Još...

Elementarna logika

a. Zvezdarska šuma je zdrava, kvalitetna šuma (Posebna osnova gazdovanja šumama za gazdinsku jedinicu Zvezdara iz 2008. godine)
b. Šumovitost Beograda i Srbije je daleko ispod evropskih standarda (Šumske zajednice obuhvataju svega 11,3% teritorije Beograda, a orjentaciona je procena da bi trebalo da iznosi 27,3% površine našeg grada.)
c. Zemljište, regulacionim planom predviđeno za izgradnju i dogradnju objekata, je šumsko, ne građevinsko zemljište.
Zaključak: Seča ma kog dela Zvezdarske šume (i ne samo Zvezdarske šume) je nedopustiva.
Zašto je nekima toliko teško da razumeju elementarnu logiku?

Zvezdarska šuma video zapis