четвртак, 18. март 2010.

Krivična prijava zbog seče platana

K R I V I Č N A P R I J A V A
PRVOM OSNOVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU
Savska 17a, Beograd
K R I V I Č N A P R I J A V A
Protiv izvršilaca seče stabala na Bulevaru kralja Aleksandra i odgovornih lica u:
- JKP Zelenilo Beograd, Surčinski put br. 2, Beograd
- Agenciji za investicije Grada Beograda, Trg Nikole Pašića 6, Beograd
- i u drugim službama Grada Beograda i angažovanih operatera
zbog pustošenja šuma iz čl. 274 KZ, oštećenja životne sredine iz čl. 264 KZ, i povrede prava na informisanje o stanju životne sredine iz čl. 268 KZ.
Grad Beograd i JKP Zelenilo Beograd obratili su se Opštini Zvezdara i Opštini Palilula sa zahtevom da im opštine na osnovu čl. 14 Odluke o uređivanju i održavanju parkova Grada Beograda odobre seču 315 stabala platana koja su deo drvoreda koji postoji na Bulevaru kralja Aleksandra. Tim povodom Odsek za komunalne delatnosti Opštine zvezdara doneo je rešenje 322-7/10 od 11.2.2010. i rešenje 322-6/10 od 10.2.2010 godine. Opština Vračar donela je rešenje 322-2/2010 od 12.2.2010. godine. – Svim navedenim rešenjima odobrena je seča stabala koju su gradske institucije i JKP Zelenilo Beograd zahtevale.
Rešenje 322-7/10 Odseka za komunalne delatnosti Opštine Zvezdara dostavljeno je Zelenilu Beograd 12. februara 2010. godine. Rešenje 322-6/10 zvezdarskog Odseka za komunalne delatnosti i rešenje 322-2/2010 Opštine Vračar dostavljeno je Zelenilu Beograd odnosno Gradskoj agenciji za investicije tek 19. februara 2010. godine.
Prema Zakonu o opštem upravnom postupku, u skladu sa kojim su sva navedena rešenja doneta, rok za ulaganje žalbe iznosi 15 dana od dana dostavljanja rešenja (čl. 220). Tim rokom stranka ne može raspolagati, jer ne postoji samo u njenom interesu, već i u interesu javnog tužioca koji takođe može uložiti žalbu (čl. 213 st. 2 ZUP). U toku roka za žalbu, čl. 221 ZUP propisuje da se „rešenje se ne može izvršiti“. To znači da je seča drveća na Bulevaru kralja Aleksandra bila nedozvoljena sve do 28. februara/ 7. marta 2010. godine, a i duže u slučaju ulaganja žalbe u skladu sa čl. 213 ZUP.
Budući da je u periodu do 28. februara seča drveća na Bulevaru kralja Aleksandra nije bila dozvoljena (a delom do 7. marta i dalje nije dozvoljena), a da je u periodu od 26. do 27. februara posečeno oko 70 drvorednih stabala na potezu od Vukovog spomenika do Lipovog lada, postoji osnovana sumnja da su izvršioci i odgovorna lica JKP Zelenilo Beograd, gradske Agencije za investicije i drugih službi Grada Beograda i angažovanih operatera oborili više stabala u drvoredu i tako izvršili krivično delo pustošenja šume iz čl. 274 KZ.
Na drugom potezu, od Batutove ulice do Ulice gospodara Vučića, 27. februara 2010. godine oboreno je svih 30 stabala platana iako je rešenjem zvezdarskog Odeska za komunalne delatnosti br. 322-6/10 bila dozvoljena seča (obaranje) samo 23 stabla, dok je za 7 stabala rešenjem dozvoljeno isključivo premeštanje.
Budući da je drvored na Bulevaru kralja Aleksandra imao izvanredan ekološki značaj za njegove stanare i grad Beograd uopšte, da je bio prirodna zaštita stanara i prolaznika od prašine, buke, toplote, sunca i aero-zagađenja, i da je devastiran bez da je njegova seča bila u trenutku njenog izvršenja dozvoljena, postoji i osnovana sumnja da su navedena lica izvođenjem radova izvršila krivično delo oštećenja životne sredine iz čl. 264 KZ.
Odgovorna lica u JKP Zelenilo Beograd i ostalim gradskim službama sve vreme su pogrešno informisala javnost o stanju drvoreda na Bulevaru kralja Aleksandra. Iz dugo skrivane studije šumarskog fakulteta proističe da je bila neophodna zamena svega 50 od oko 330 stabala, a ne većine kako je isticano. Zbog toga i drugih netačnih podataka postoji osnovana sumnja da su navedena lica povredila prava na informisanje o stanju životne sredine, što je kažnjivo prema čl. 268 KZ.
Izvršioci su pokazali naročito visok stepen krivice, budući da su na protivpravnost seče upozoravani i da su i inače seču isplanirali i sproveli na prečac uz naročitu upornost i asistenciju policije. Imajući to u vidu, moli se Tužilaštvo da se založi za najstrože izrecive kazne i izricanje mere bezbednosti zabrane vršenja poziva.

Нема коментара:

Постави коментар

Šumske fotke

Srpsko - tranzicijski rečnik

Srpske televizije Tajni servis tajkunske Srbije. Jedinstveni slogan: Vaše pravo da ne znate ništa.
Još...

Elementarna logika

a. Zvezdarska šuma je zdrava, kvalitetna šuma (Posebna osnova gazdovanja šumama za gazdinsku jedinicu Zvezdara iz 2008. godine)
b. Šumovitost Beograda i Srbije je daleko ispod evropskih standarda (Šumske zajednice obuhvataju svega 11,3% teritorije Beograda, a orjentaciona je procena da bi trebalo da iznosi 27,3% površine našeg grada.)
c. Zemljište, regulacionim planom predviđeno za izgradnju i dogradnju objekata, je šumsko, ne građevinsko zemljište.
Zaključak: Seča ma kog dela Zvezdarske šume (i ne samo Zvezdarske šume) je nedopustiva.
Zašto je nekima toliko teško da razumeju elementarnu logiku?

Zvezdarska šuma video zapis