понедељак, 16. новембар 2009.

Mirijevska seča odgovori gradskih institucija

Odgovor Sekretarijata za zaštitu životne sredine o seči stabala u Nikole Doksata
GRUPA GRAĐANA „ZAŠTITIMO ZVEZDARSKU ŠUMU“ Poštovani, Sekretarijatu za zaštitu životne sredine dostavljeno je Vaše pitanje upućeno Gradonačelniku Beograda, a u vezi sa sečom mirijevskog dela Zvezdarske šume, u ulici Nikole Doksata iznad ulice Jovanke Radaković. S tim u vezi, Sekretarijat je izvršio uvid u važeći pl...anski dokument, Regulacioni plan naselja Mirijevo („Službeni list grada Beograda“, broj 20/02), razmotrio dokumentaciju kojom raspolaže, zatražio usmenu informaciju od preduzeća koje gazduje park šumom Zvezdara - JKP „Zelenilo-Beograd“, te Vas obaveštava o sledećem: -Predmetni prostor Regulacionim planom naselja Mirijevo definisan je kao neizgrađeno tkivo naselja – mikrograđevinski blok A niske stambene izgradnje P+2+Mn; -istovremeno predmetni prostor je sastavni deo park šume „Zvezdara“ za koju je donet Plan upravljanja i gazdovanja Zvezdarskom šumom „Posebna šumska osnova gazdinske jedinice Zvezdarska šuma“; -imajući u vidu da od donošenja planskog dokumenta do danas nije izvršena prenamena šumskog u građevinsko zemljište, u skladu sa Zakonom o šumama („Službeni glasnik RS“, br. 46/91, 83/92, 53/93, 54/93, 60/93, 67/93, 48/94 i 54/96), nadležna inspekcijska služba obustavila je započete radove i pokrenula krivičnu prijavu protiv odgovornih za seču i uništavanje dela park šume „Zvezdara“. Napominjemo da se deo park šume „Zvezdara“ (a koji je važećim planskim dokumentom definisan kao neizgrađeno tkivo naselja na kojem je dozvoljena izgradnja objekata nakon prenamene šumskog u građevinsko zemljište) može zaštititi od uništavanja isključivo izmenama Regulacionog plana naselja Mirijevo, a u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09). S poštovanjem, S E K R E TAR Goran Trivan dipl. inž.

Odgovor iz kabineta gradonacelnika:
Sekretarijat za komunalne i stambene poslove je nadlezan za finansiranje radova na redovnom odrzavanju sume Zvezdara koje izvodi JKP "Zelenilo beograd". Programom redovnog odrzavanja su predvidjene sledece operacije : ciscenje u sumi, seca suvih i bolesnih stabala, estetsko odrzavanje s...astojine, kosenje travnjaka, krcenje podrasta, grabuljanje lista duz sumskih staza, popravka rustik klupa, djubrijera, garnitura i nadstesnica i dr.
Svi drugi radovi u sumi se izvode na osnovu donete Sumsko-privredne osnove u skladu sa Zakonom o sumama. Nadzor nad sprovodjenjem ovih odredbi Zakona vrsi, kao nadlezna,
Republicka inspekcija.
Obzirom da Sekretarijat za komunalne i stambene poslove nije nadlezan po pitanju sece- krcenja sume, Vas dopis je prosledjen Sekretarijatu za imovinsko pravne poslove i gradjevinsku inspekciju i Ministarstvu za poljoprivredu, sumarstvo i vodoprivredu - sumarska inspekcija, radi preduzimanja mera iz svoje nadleznosti.

Нема коментара:

Постави коментар

Šumske fotke

Srpsko - tranzicijski rečnik

Srpske televizije Tajni servis tajkunske Srbije. Jedinstveni slogan: Vaše pravo da ne znate ništa.
Još...

Elementarna logika

a. Zvezdarska šuma je zdrava, kvalitetna šuma (Posebna osnova gazdovanja šumama za gazdinsku jedinicu Zvezdara iz 2008. godine)
b. Šumovitost Beograda i Srbije je daleko ispod evropskih standarda (Šumske zajednice obuhvataju svega 11,3% teritorije Beograda, a orjentaciona je procena da bi trebalo da iznosi 27,3% površine našeg grada.)
c. Zemljište, regulacionim planom predviđeno za izgradnju i dogradnju objekata, je šumsko, ne građevinsko zemljište.
Zaključak: Seča ma kog dela Zvezdarske šume (i ne samo Zvezdarske šume) je nedopustiva.
Zašto je nekima toliko teško da razumeju elementarnu logiku?

Zvezdarska šuma video zapis