уторак, 04. август 2009.

Akcija za zaštitu Zvezdarske šume


Grupa građana "Zaštitimo Zvezdarsku šumu" delila je danas letke prolaznicima sa ciljem da se suprotstavi nameri da šuma postane deo bolničkog kompleksa.
Novim regulacionim planom šume predviđeno je i da čitav šumski pojas iznad Gradske bolnice bude pretvoren u bolnički kompleks.
Tamo gde se danas nalazi šuma trebalo bi, prema rečima inicijatora akcije, da nikne gerijatrijski centar.
Jedan od organizatora akcije za zaštitu, biolog Miroslav Demajo, kaže da je značaj šume za zdravlje građana veliki i da graditelji moraju da pronađu alternativu.
"U okviru same bolnice ima dovoljno mesta i tamo postoje barake koje mogu da se sruše i da se tu zidaju zgrade. Uopšte nema potrebe da se ulazi u šumu. Zvezdarska šuma je ionako već načeta intenzivnom divljom gradnjom, naročito sa mirijevske i karaburmske strane", kaže Demajo.
Građani koji su podržali akciju takođe se protive pretvaranju hektara zelenih površina u beton.
"Beograd je sve veći, a šume je sve manje. Nažalost, divlja gradnja je uzela takav obim da je vrlo teško sada je zaustaviti i naterati ljude da razmišljaju da je to neka budućnost naše dece", kaže jedan od Zvezdaraca koji podržava ovu akciju.
Zvezdarska šuma zajedno sa Košutnjakom najvažniji je izvor vazduha i kiseonika za ceo grad, pa stručnjaci upozoravaju da bi njenim nestankom zdravlje sadašnjih i budućih generacija Beograđana bilo dovedeno u pitanje.
Miroslav Demajo kaže da tih 100 hektara rastinja ima još neke funkcije.
"Ova šuma je zaštitnica od erozije, s obzirom da je ovaj kraj, naročito prema gradskoj bolnici, erozivan i podložan klizištima. Ona pomaže i održavanju nivoa podzemnih voda i te vode mogu biti veoma značajne u periodima kataklizmi i ratova, kao na primer 1999. godine i ta voda može da služi kao tehnička voda, u najmanju ruku", kaže Demajo.
Procenjuje se da bi, kada bi se svi ljudi nastanjeni u blizini Zvezdarske šume rekreirali u proseku onoliko koliko lekari savetuju, ovakvih šuma trebalo da bude tri puta više.
Zato će organizatori akcije insistirati kod nadležnih da ovaj deo grada postane zakonom zaštićeno prirodno dobro.
1. avgust 2009. Izvor: B92

Нема коментара:

Постави коментар

Šumske fotke

Srpsko - tranzicijski rečnik

Srpske televizije Tajni servis tajkunske Srbije. Jedinstveni slogan: Vaše pravo da ne znate ništa.
Još...

Elementarna logika

a. Zvezdarska šuma je zdrava, kvalitetna šuma (Posebna osnova gazdovanja šumama za gazdinsku jedinicu Zvezdara iz 2008. godine)
b. Šumovitost Beograda i Srbije je daleko ispod evropskih standarda (Šumske zajednice obuhvataju svega 11,3% teritorije Beograda, a orjentaciona je procena da bi trebalo da iznosi 27,3% površine našeg grada.)
c. Zemljište, regulacionim planom predviđeno za izgradnju i dogradnju objekata, je šumsko, ne građevinsko zemljište.
Zaključak: Seča ma kog dela Zvezdarske šume (i ne samo Zvezdarske šume) je nedopustiva.
Zašto je nekima toliko teško da razumeju elementarnu logiku?

Zvezdarska šuma video zapis