четвртак, 08. мај 2014.

Ptice Zvezdarske šume

Veliki detlić
Udruženje Zaštitimo Zvezdarsku šumu je pozvalo prirodnjake da šalju svoje nalaze vezane za floru i faunu ove šume da bi redovno pratilo njen biodiverzitet a samim tim i kvalitet. Snežana i Slobodan Panjković, članovi Lige za ornitološku akciju i Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, su nam poslali spisak ptica koji su sastavili poslednjih nekoliko godina, prateći ornitofaunu Zvezdarske šume. Udruženje se toplo zahvaljuje na ovoj veoma korisnoj saradnji. Iz spiska se vidi da je Zvezdarska šuma zaista još uvek bogata ornitofaunom, posebno ako se uzme u obzir da se šuma nalazi u urbanom delu grada.
Evo spiska ptica koje se mogu naći u Zvezdarskoj šumi:

1.    Parus major, velika senica
2.    Parus caeruleus, plava senica
3.    Aegithalos caudatus, dugorepa senica
4.    Parus ater, jelova senica
5.    Corvus corone cornix, vrana
6.    Pica pica, svraka
7.    Garrulus glandarius, sojka
8.    Passer domesticus, vrabac pokućar
9.    Fringilla coelebs, zeba
10.    Erithacus rubecula, crvendać
11.    Turdus merula, kos
12.    Regulus regulus, kraljić
13.    Sylvia atricapilla, crnoglava grmuša
14.    Phoenicurus phoenicurus, obična crvenrepka
15.    Phoenicurus ochruros, crna crvenrepka
16.    Pyrrhula pyrrhula, zimovka (u zimskom periodu)
17.    Fringilla montifringilla, severna zeba (u zimskom periodu)
18.    Coccothraustes coccothraustes, batokljun (u zimskom periodu)
19.    Carduelis chloris, zelentarka (u zimskom periodu)
20.    Turdus pilaris, drozd borovnjak (u zimskom periodu)
21.    Luscinia megarhynchos, slavuj
22.    Columba palumbus, golub grivnaš
23.    Streptopelia decaocto, gugutka
24.    Columba livia domestica, divlji golub
25.    Falco tinnunculus, vetruška
26.    Accipiter nisus, kobac
27.    Picus viridis, zelena žuna
28.    Dendrocopos major, veliki detlić
29.    Dendrocopos syriacus, seoski detlić
30.    Otus scops, ćuk
31.    Athene noctua, kukumavka (viđena pre par godina)
32.    Asio otus, utina (gnezdile se pre par godina)


PS. Nisu  viđene  grmuše po obodima, što je nekako čudno.

Batokljun mužjak

Golub grivnaš par

Severna zeba

Sojka

Sojka par

Zimovka mužjak
Foto: Snežana i Slobodan Panjković

Нема коментара:

Постави коментар

Šumske fotke

Srpsko - tranzicijski rečnik

Srpske televizije Tajni servis tajkunske Srbije. Jedinstveni slogan: Vaše pravo da ne znate ništa.
Još...

Elementarna logika

a. Zvezdarska šuma je zdrava, kvalitetna šuma (Posebna osnova gazdovanja šumama za gazdinsku jedinicu Zvezdara iz 2008. godine)
b. Šumovitost Beograda i Srbije je daleko ispod evropskih standarda (Šumske zajednice obuhvataju svega 11,3% teritorije Beograda, a orjentaciona je procena da bi trebalo da iznosi 27,3% površine našeg grada.)
c. Zemljište, regulacionim planom predviđeno za izgradnju i dogradnju objekata, je šumsko, ne građevinsko zemljište.
Zaključak: Seča ma kog dela Zvezdarske šume (i ne samo Zvezdarske šume) je nedopustiva.
Zašto je nekima toliko teško da razumeju elementarnu logiku?

Zvezdarska šuma video zapis