среда, 13. јануар 2010.

Zahtev za izmenu Generalnog i Detaljnog plana Zvezdarske šume

Sekretarijatu za urbanizam i Urbanističkom zavodu smo pondeli zahtev za izmenu delova Generalnog plana Beograd 2021 i Nacrta detaljno plana Zvezdarske šume. Evo našeg zahteva u celini:

Zahtevamo sledeće izmene Generalnog plana Beograda 2021:
- Ostaviti pri postojećoj nameni – zelene površine - područje iznad KBC „Zvezdara“ (oivičeno ogradom KBC „Zvezdara, ulicama Vojvode Sime Popovića, Novice Cerovića i Trnavskom), koje je grafičkim delom Generalnog plana predviđeno za javne specijalizovane objekte i komplekse;
- Izvršiti prenamenu područja kasarne u Volginoj ulici u zelene površine;
- Izmeniti, ako je neophodno, i druge delove Generalnog plana kako bi se omogućile dole navedene izmene Nacrta plana detaljne regulacije područja gradske park šume Zvezdara:

Zahtevamo sledeće izmene Nacrta plana detaljne regulacije područja gradske park šume Zvezdara:
- Ostaviti pri postojećoj nameni – zelene površine - područje iznad KBC „Zvezdara“ (ovičeno ogradom KBC „Zvezdara, ulicama Vojvode Sime Popovića, Novice Cerovića i Trnavskom, koje je predviđeno za javne specijalizovane objekte i komplekse (proširenje KBC „Zvezdara“ i izgradnja doma za stare, sa saobraćajnicom između te dve celine);
- Izvršiti prenamenu područja kasarne u Volginoj ulici u zelene površine;
- Ostaviti institut „Mihajlo Pupin“ u sadašnjim okvirima, bez proširenja i bez povećanja BRGP-a;
- Ostaviti Kombinovanu dečiju ustanovu, u sadašnjim okvirima, bez proširenja i bez povećanja BRGP-a;
- Ostaviti Atronomsku opservatoriju u sadašnjim okvirima, bez smanjenja ili povećanja površina, kao i bez izmena BRGP-a;
- Stambenu izgradnju zaustaviti na postojećem niovu, bez proširenja na zelene površine i bez ikakvog povećanja BRGP-a;
- Odustati od izgradnje novih saobraćajnica na području gradske-park šume Zvezdara, kao i od proširenja ili produženja postojećih;
- Ostaviti pri postojećoj nameni – zelene površine - područje predviđeno za izgradnju crkve;
- Izmestiti svaku proizvodnju i sve komercijalne delatnosti iz gradske park šume Zvezdara,
- Odustati od izgradnje tornja-vidikovca;
- Odustati od ograđivanja šume kojim bi se ograničio prilaz građanima, a na odgovarajući način onemogućiti ulazak vozila u gradsku park-šumu, izuzev kada se radi o vozilima policije, vatrogasne ili zdravstvene službe;
- Odustati od turističkog vozića;
- Sve sportsko-rekreativne i kulturne aktivnosti planirati u otvorenom, ne zatvroenom prostoru, na zelenim površinama, ne nauštrb zelenih površina.

Obrazloženje:

- Kao desno plućno krilo Beograda, gradska park-šuma Zvezdara ima izuzetan značaj za Zvezdaru ali i grad u celini,
- Zvezdarska šuma poboljšava mikroklimatske uslove, omogućava prodor svežeg vazduha do centralnog gradskog tkiva, omogućava protok vazdušnih strujanja za provetravanje grada, štiti od erozije, prirodni je rezervoar podzemnih voda štiti Beograd od vetra (košave), ublažava efekte zagađenja koje stiže iz Pančeva, ublažava efekte otopljavanja;
- Šumske zajednice obuhvataju svega 11,3% grada Beograda, a orjentaciona je procena da bi ta površina trebalo da iznosi 27,3% površine našeg grada. Šumovitost po glavi stanovnika je 0,25 ha, a trebalo bi 0,33ha. Šume godišnje vežu 6 tona CO2 po hektaru i time ublažavaju porazni efekat staklene bašte. Jedan hektar šume proizvede kiseonik potreban za 45 osoba. Neophodno nam je povećanje, ne smanjenje zelenih površina;
- Generalni plan Beograda 2021 smatra da je prioritet zaštita Zvezdarske šume od daljeg degradiranja - 7.2.2. Zvezdara (11) str. 159 – a to se sigurno ne znači smanjenjenje površina pod šumom. Konkretna planska rešenja su, međutim, na mnogim mestima u direktnoj suprotnosti sa prioritetnim opredeljenjem Generalnog plana;
- - Kartiranje i vrednovanje biotopa za područje PDR Park šuma Zvezdara (rađeno 2006. godine u okviru Projekta Zelena regulativa Beograda) nedvosmisleno potvrđuje prisustvo zaštićenih vrsta u gradskoj park šumi Zvezdara;
- Posebne osnove gazdovanja šumama za gazdinsku jedinicu Zvezdara (popis stabala Zvezdarske šume, rađen 2008. godine za potrebe Zelenila Beograd), zavedeno u ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj 323-02-00010/2009-10 od 27. januara 2009. godine, dokument su na osnovu koga se čitava Zvezdarska šuma vodi kao šumsko zemljište a koji gradsku park šumu Zvezdara vidi kao zdravu, kvalitetnu i perspektivnu šumu;
- Gradonačelnik grada Beograda gospodin Dragan Đilas se izjasnio za očuvanje i zaštitu Zvezdarske šume a protiv proširenja KBC „Zvezdara“ na šumu i seče drveća (videti prilog);
- Čak 40 odsto „mape puta” za punopravno članstvo naše zemlje u Evropskoj uniji čine projekti iz oblasti ekologije. Grad veliku pažnju posvećuje ovoj problematici, posebno očuvanju postojećih i sadnji novih stabala u Beogradu. Urbanističke planove koji podstiču razvoj grada usklađujemo tako da ne dođe do seče šuma, izjavio je predsednik Skupštine Beograda Aleksandar Antić;
- Sekretarijat za zaštitu životne sredine kaže:
„U navednim uslovima zaštite životne sredine, Sekretarijat je nedvosmisleno utvrdio obavezu zadržavanja i očuvanja svih postojećih zelenih površina predmetnog područja, kao i obavezu valorizacije postojeće vegetacije, funkcionalno raščlanjavanje gradske šume „Zvezdara“ i, u skladu sa tim, definisanje elemenata za rekonstrukciju i podizanje novih šumskih sastojina, u skladu sa odredbama GP Beograda 2021;“
Deo šume između ograde KBC „Zvezdara“ i ulica: Trnavska-Novice Cerovića-Vojvode Sime Popovića predstavlja najkvalitetniji deo obrasle površine pod šumom. Vodi se kao veštački podignuta sastojina hrasta lužnjaka (početkom pedesetih godina). Prirast u ovom delu kompleksa je značajan, što je detaljno prikazano i u tabeli o razmeru dobnih razreda u posebnoj osnovi gazdovanja GJ „Zvezdara;
Činjenice o izuzetnom kvalitetu dela šume koji bi imao osnov za valorizaciju/procenu za potrebu eventualne buduće zaštite, potvrđena je i u izveštaju o obilasku terena. “
„Razmatrajući predlog grupe građana o pokretanju procedure vrednovanja i stavljanja pod zaštitu Zvezdarske šume, kao zaštićenog prirodnog dobra, Sekretarijat je, u konsultacijama sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije, kao nadležnom stručnom organizacijom, usaglasio stav da je moguće pokrenuti inicijativu za proglašenje dva zaštićena područja predmetnog prostora i to: centralnog dela Zvezdarske šume (deo oko Opservatorije) i dela šume između ograde KBC „Zvezdara“ i ulica: Trnavska-Novice Cerovića-Vojvode Sime Popovića. Za navedene predele je, u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br.36/09), potrebno uraditi studiju zaštite kojom se utvrđuju vrednosti područja, način upravljanja područjem, i način finansiranja zaštićenog područja“(videti prilog);
- Sekretarijat za zdravstvo i novo rukovodstvo KBC „Zvezdara“ su utvrdili da nema potrebe za proširenjem bolnice na šumu i da se sve potrebe ovog bolničkog centra mogu zadovoljiti u okviru postojećeg bolničkog kruga (videti prilog),
- Nelogično je planski rešavati bilo kakva proširenja KBC Zvezdara nezavisno od celine bolničkog kompeksa:
- U neposrednoj blizini Kombinovane dečije ustanove se nalazi sportski centar „Olimp“ sa svim sadržajima koji su planirani pri proširenje ove ustanove;
- U blizini planirane crkve se nalaze tri verska objekta srpske pravoslavne crkve od kojih je hram svetog mučenika Lazara na petnaestak minuta laganog hoda, pa svaki vernik može da zadovolji svoje potrebe bez zadiranja u zelene površine:
- Najavljen je set novih zakoni koji otvaraju mogućnost stambene izgradnje na vojnoj imovini tako da se lako može dogoditi da na području sadašnje kasarne (koja svojim zelenim površinama čini deo gradske park šume Zvezdara) nikne stambeno naselje, koje bi ugrozilo životnu sredinu u celini;
- Sekretarijat za socijalnu zaštitu nije znao da se na području predviđenom za dom za stare nalazi kvalitetna šuma;
- Sekretarijat za saobraćaj nije tražio nove saobraćajnice na području gradske park šume Zvezdara;
- Zavod za zaštitu prirode je pokrenuo postupak za zaštitu Zvezdarske šume (videti prilog);
- Nacrt plana detaljne regulacije nema nezavisnu stratešku procenu uticaja na životnu sredinu. I plan i procenu je radila ista ustanova – „Urbanistički zavod Beograda“.
- Blizu 2.500 građana je svojim potpisima podržalo peticiju za zaštitu Zvezdarske šume i zasutavljanje svake dalje gradnje, a protiv seče (videti prilog).

Нема коментара:

Постави коментар

Šumske fotke

Srpsko - tranzicijski rečnik

Srpske televizije Tajni servis tajkunske Srbije. Jedinstveni slogan: Vaše pravo da ne znate ništa.
Još...

Elementarna logika

a. Zvezdarska šuma je zdrava, kvalitetna šuma (Posebna osnova gazdovanja šumama za gazdinsku jedinicu Zvezdara iz 2008. godine)
b. Šumovitost Beograda i Srbije je daleko ispod evropskih standarda (Šumske zajednice obuhvataju svega 11,3% teritorije Beograda, a orjentaciona je procena da bi trebalo da iznosi 27,3% površine našeg grada.)
c. Zemljište, regulacionim planom predviđeno za izgradnju i dogradnju objekata, je šumsko, ne građevinsko zemljište.
Zaključak: Seča ma kog dela Zvezdarske šume (i ne samo Zvezdarske šume) je nedopustiva.
Zašto je nekima toliko teško da razumeju elementarnu logiku?

Zvezdarska šuma video zapis