петак, 06. новембар 2009.

Stanje Zvezdarske šume

„Zdravstveno stanje Zvezdarske šume je dobro. Sa aspekta rekreativnog korišćenja prirodna vrednost kompleksa je karakterisana dovoljnom brojnošću vrsta, visokim (veštačkim) poreklom, mešovitošću i povoljnom razvojnom fazom“, stoji u izveštaju Šumarskog fakulteta iz 2008. godine. Reč je o dokumetnu Posebne osnove gazdovanja šumama za gazdinsku jedinicu Zvezdara, svojevrsnoj ličnoj karti Zvezdarske šume. Reč je o dokumentu koji je, pogađate zašto, zanemaren prilikom izrade DRP-a Zvezdarske šume.
U Posebnim osnovama stoji i da stanje šume karakteriše:
„Pripadnost celokupne površine gazdinske jedinice odgovarajućoj namenskoj celini - park šuma.
U ukupnoj obrasloj površini veštački podignute sastojine pokrivaju 91,9%, sastojine visokog porekla 1,4%, dok preostalih 6,7% zauzimaju zašikarene površine.
Očuvane sastojine su zastupljene na 50,4% obrasle površine, razređene 42,9%.
Na manjem delu obrasle površine (11,4%) su konstantovane čiste sastojine, a mešovite prekrivaju veći deo obrasle površine (88,6%)
Dominantne vrste drveća su lužnjak, beli jasen, javor, lipe, crni bor i američki jasen.
Najveći deo zapremine pripada srednje jakim i tankim stablima.
Prosek zapremine u gazdinskoj jedinici je 240,4 m³/ha, a tekući zapreminski prirast je 5,1 m³/ha, što ukazuje na bioekološku stabilnost kompleksa.
Odnos obrasle i neobrasle površine je 90,6% : 9,4%.
Navedenu vrednost opterećuje uzgojna zapuštenost sastojina, a i kompleksa u celini, smetlišta i uzurpiranje površina kako po ivici tako i u centralnom delu kompleksa, usled nerešenih organizacionih pitanja vezanih za čuvanje šume.“
Kaže se i sledeće:
„Što se tiče zdravstvenog stanja ono se može oceniti dobrim, ali postoji velika (potencijalna) ugroženost od čoveka. Na stablima i u sastojinama pri prikupljanju podataka nisu primećena nikakva obolenja, sem pojedinačnih suvih stabala. Negativan uticaj čoveka (stanovništva) se ogleda u uzurpiranju površina, nekontrolisanoj seči, a posebno odlaganju i lagerovanju u šumi različitog otpada i otpatka. Ovo je jedan od osnovnih problema u gazdovanju ovim šumama.“
Dakle, nesumnjivo je da je reč o šumskom, ne građevinskom području, kako bi nekima bilo milo.
Nesumnjivo je da je šuma zdrava i da zdravu šumu ne treba seći.
Nesumnjivo je da uzurpiranje šumskih površina treba zaustaviti, umesto da se sa uzurpacijom nastavi, ovog puta i planski. Uostalom, ima li razlike između planskog i neplanskog divljanja?
Preuzmite Posebne osnove gazdovanja šumama za gazdinsku jedinicu Zvezdara u pdf formatu.
Pogledajte Kartu sastojinske pripadnosti drveća Zvezdarske šume

1 коментар:

Šumske fotke

Srpsko - tranzicijski rečnik

Srpske televizije Tajni servis tajkunske Srbije. Jedinstveni slogan: Vaše pravo da ne znate ništa.
Još...

Elementarna logika

a. Zvezdarska šuma je zdrava, kvalitetna šuma (Posebna osnova gazdovanja šumama za gazdinsku jedinicu Zvezdara iz 2008. godine)
b. Šumovitost Beograda i Srbije je daleko ispod evropskih standarda (Šumske zajednice obuhvataju svega 11,3% teritorije Beograda, a orjentaciona je procena da bi trebalo da iznosi 27,3% površine našeg grada.)
c. Zemljište, regulacionim planom predviđeno za izgradnju i dogradnju objekata, je šumsko, ne građevinsko zemljište.
Zaključak: Seča ma kog dela Zvezdarske šume (i ne samo Zvezdarske šume) je nedopustiva.
Zašto je nekima toliko teško da razumeju elementarnu logiku?

Zvezdarska šuma video zapis