петак, 06. новембар 2009.

Sečom stabala stvara se opasno klizište

Autor: A. Malušev
Uprkos zabrani nadležnih inspekcija nastavlja se testerisanje drveća u Ulici Jovanke Radaković
Uporedo sa najavljenom sečom pet hektara Zvezdarske šume, u toku je i seča stabala u Ulici Jovanke Radaković, naspram brojeva 29 do 31. Iako je, prema regulacionom planu, ovaj prostor predviđen kao zelena površina, šuma na klizištu posečena je radi izgradnje šest stambenih zgrada.
Prema rečima Nenada Nikolića iz udruženja građana „Šumska vila“, koje se bavi zaštitom beogradskih šuma, kada su pre dve godine posečena prva stabla, intervencijom komunalne inspekcije radovi su prekinuti, ali su pre nekoliko dana nastavljeni bez ikakve najave.
- Radi se o seči 60 stabala, starih između 50 i 60 godina, koja su praktično „držala“ tej deo brda i tako sprečavala stvaranje odrona prema Karaburmi. Investitor je od Republičkog pravobranioca dobio nalog da obustavi radove, ali se uprkos tome radovi nastavljaju - kaže Nikolić.
Kako objašnjava Dragana Savić iz JKP Zelenilo Beograd, u čijoj je nadležnosti ova šuma, prema regulacionom planu, na ovoj lokaciji, doduše, jeste predviđena individualna stambena izgradnja, ali budući da se radi o šumi prve klase, da bi se izgradnja nastavila, potreban je poseban dokument o prenameni zemljišta.
- Prijavu za bespravnu seču drveća i izgradnju, predali smo Republičkom šumarskom inspektoru koji je odredio zabranu daljih radova. Ipak, radovi se nastavljaju, a mi nismo u mogućnosti da ih bilo kako zaustavimo - kaže Savić.
Danas 5/11/2009

Нема коментара:

Постави коментар

Šumske fotke

Srpsko - tranzicijski rečnik

Srpske televizije Tajni servis tajkunske Srbije. Jedinstveni slogan: Vaše pravo da ne znate ništa.
Još...

Elementarna logika

a. Zvezdarska šuma je zdrava, kvalitetna šuma (Posebna osnova gazdovanja šumama za gazdinsku jedinicu Zvezdara iz 2008. godine)
b. Šumovitost Beograda i Srbije je daleko ispod evropskih standarda (Šumske zajednice obuhvataju svega 11,3% teritorije Beograda, a orjentaciona je procena da bi trebalo da iznosi 27,3% površine našeg grada.)
c. Zemljište, regulacionim planom predviđeno za izgradnju i dogradnju objekata, je šumsko, ne građevinsko zemljište.
Zaključak: Seča ma kog dela Zvezdarske šume (i ne samo Zvezdarske šume) je nedopustiva.
Zašto je nekima toliko teško da razumeju elementarnu logiku?

Zvezdarska šuma video zapis