петак, 09. октобар 2009.

Dostizanje EU standarda u zaštiti životne sredine izazov i uslov za održivi razvoj

Autor: Hristina Stevanović Čarapina
KORISTI OD TRANSPONOVANJA EU ZAKONODAVSTVA
Koristi implementacije EU zahteva koje su vidljive već u prvoj iteraciji su
• poboljšanje zdravlja stanovništva koje je izloženo smanjenom zagađenju okoline (kao rezultat se javlja smanjenje respiratornih oboljenja, i smrtnosti , naročito odojčadi)
• Smanjeno oštećenje šuma, građevinskih objekata, poljoprivrednih površina, ribnog fonda kao rezultat redukcije kiselih kiša i drugih formi zagađenja. Navedeno vodi široj ekonomskoj koristi (povećanje dobiti) i redukovanju troškova održavanja (radovi na održavanju-gradnji fasada).
• Smanjenje rizika narušavanja kvaliteta prirodnih resursa (podzemne vode)
• Bolja zaštita prirodnih ekosistema, ugroženih vrsta
• Promocija turizma kao rezultat čiste životne sredine (šume, voda za kupanje, prirodni rezervati)
• Redukcija rizika prenošenja bolesti zbog prljavih voda, i poboljšanje ukusa voda kao rezultat zahteva za boljim kvalitetom pitkih voda i voda za kupanje.
• Povećanje ekonomske efikasnosti i veće produktivnosti kao rezultat primene moderne tehnologije, što povećava konkurentrnost industrije
• Niža cena proizvodnje i održavanja kroz dostupnost čistoj vodi . redukovanje potreba za predtretmanima voda za snabdevanje.
• Niža potrošnja primarnih sirovina kao rezultat primene efikasnog sistema ponovne upotrebe i reciklaže
• Podrška zaposlenosti i koristi lokalnom i regionalnom razvoju.
• Podrška razvoju kompanija i njihova dobit kroz podizanje svesti o riziku po životnu sredinu, pristup minimizaciji rizika i odgovoru na nastali rizik
• Socijalna korist kroz bolje učenje , podizanje svesti , uključivanje i odgovornost imajući u vidu zaštitu životne sredine (na pr. Socijalna odgovornost I uključivanje u separaciju otpada i reciklažu )
Pročitajte

Нема коментара:

Постави коментар

Šumske fotke

Srpsko - tranzicijski rečnik

Srpske televizije Tajni servis tajkunske Srbije. Jedinstveni slogan: Vaše pravo da ne znate ništa.
Još...

Elementarna logika

a. Zvezdarska šuma je zdrava, kvalitetna šuma (Posebna osnova gazdovanja šumama za gazdinsku jedinicu Zvezdara iz 2008. godine)
b. Šumovitost Beograda i Srbije je daleko ispod evropskih standarda (Šumske zajednice obuhvataju svega 11,3% teritorije Beograda, a orjentaciona je procena da bi trebalo da iznosi 27,3% površine našeg grada.)
c. Zemljište, regulacionim planom predviđeno za izgradnju i dogradnju objekata, je šumsko, ne građevinsko zemljište.
Zaključak: Seča ma kog dela Zvezdarske šume (i ne samo Zvezdarske šume) je nedopustiva.
Zašto je nekima toliko teško da razumeju elementarnu logiku?

Zvezdarska šuma video zapis